Moje pasje i praca społeczna


Byłam na misjach w Kongo /1997/, w Kamerunie /1997/ i w Kazachstanie /2004,2009/.

W latach 2002-2013 w diecezjalnych strukturach dzieła misyjnego zostałam mianowana kolejno: wicedyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych, prezesem Diecezjalnego Wolontariatu Misyjnego, delegatem ks. biskupa ordynariusza do spraw misjonarzy świeckich w diecezji bielsko-żywieckiej.
Od roku 2003 biorę udział w rekolekcjach – ignacjańskich ćwiczeniach duchownych; w Domu Rekolekcyjnym Księży Jezuitów w Czechowicach-Dziedzicach /2003-2014/ oraz w Centrum Duchowości Księży Jezuitów

w Częstochowie /od 2015/.